Yurtdışında yükseköğrenim, pek çok öğrenci için sadece bir hayal değil, aynı zamanda dünya çapında kabul gören temel ve kaliteli bir eğitime doğru atılan ciddi bir adımdır. Büyük bir bilgi akışı arasında kendini bulan ve yurtdışına gidecek olan bir öğrencinin ilk soracağı soru şu olacaktır: “Yurtdışında bir üniversiteye kabul edilmek için hangi sınavlara girmem gerekiyor?”

Yurtdışındaki eğitim kurumlarında sınavlar kabul sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenci bu sınavlarla üniversiteye akademik iş yüküne dayanabileceğini ve iyi bir performans sergileyebileceğini gösterir. Buna ek olarak, standart testler üniversitenin farklı bir eğitim sistemine uyum sağlayabileceğinizi anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, bazı ülkelerde, iyi bir test puanı burs veya hibe almanıza yardımcı olabilir.

Yabancı üniversiteler için yapılan sınavlar üniversiteden üniversiteye değişir, ancak en önemlilerinden biri yabancı dil becerilerinizi gösteren dil sınavıdır. Diğer tarafta ise, belirli bir ülkedeki öğrencilerin bir üniversiteye girebilmek için girdikleri standartlaştırılmış sınavlar yer alır.

Yurtdışında bir üniversiteye girmek için hangi sınavlara girmeniz gerektiğini size söyleyelim.

Dil Testleri

Yurtdışına çıkmak, iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmak demektir. Sınav seçilen ülkeye göre değişir, ancak biz en iyi bilinenleri ele alacağız. İngilizce konuşulan ülkeler için IELTS, TOEFL ve Duolingo İngilizce Testi daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

IELTS (International English Language Testing System), ana dili İngilizce olmayan kişiler için uluslararası bir sınavdır. Sınav dört bölümden oluşur: okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Sınav yaklaşık 2 saat 45 dakika sürmektedir. Her bölüm için en yüksek puan 9’dur ve final puanı tüm bölümlerin aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – TOEFL, İngilizce konuşulmayan ülkelerdekiler de dahil olmak üzere birçok üniversiteye kabul için gereklidir. Test 130 ülkede kabul edilmektedir. Testin okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümleri vardır ve maksimum puan 120’dir. Her bölümden alınabilecek maksimum puan 30’dur. Test dört saat sürmektedir.

DET (Duolingo English Test), dil yeterliliğinizi belirleyen çevrimiçi bir İngilizce dil testidir. Şu bölümleri içerir: Okuryazarlık (okuma ve yazma becerisi), Anlama (okuma ve dinleme becerisi), Konuşma (dinleme ve konuşma becerisi) ve Üretim (yazma ve konuşma becerisi). En yüksek puan 160’tır ve test 45-60 dakika sürer.

Birçok dil sınavı vardır, örneğin Almanca’da Goethe Zertifikat, TestDaF, DSH, ÖSD. Fransızca’da DELF, DALF, TCF ve TEF vardır. İspanyolca ve İtalyanca için sırasıyla DELE ve DELI.

Yurtdışında Eğitim İçin Genel Eğitim Sınavları

Yurtdışında bir üniversitede okuyup okuyamayacağınızı ve kabul koşullarını geçip geçemeyeceğinizi görmek için lise mezunlarının girdiği genel eğitim testlerine girmeniz gerekecektir. Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım:

SAT (Scholastic Aptitude Test), iki bölümden oluşan standartlaştırılmış bir Amerikan sınavıdır: İngilizce ve Matematik. İlk bölüm Okuma Testi (metin çalışması ve analizi) ile Yazma ve Dil Testini (İngilizce dilinin yapısı ve kuralları hakkında bilgi) içerir. İkinci bölüm ise Matematiktir. Matematik Testi-Hesap Makinesi Yok bölümü ve Matematik Testi-Hesap Makinesi bölümünü içerir.

SAT sınavı 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Her bölüm 200 ila 800 puan arasında kazandırır, böylece SAT’de toplam 400 ila 1600 puan alabilirsiniz.

SAT Subject Test, genellikle prestijli bir ABD üniversitesine kabul için gerekli olan önemli bir konu testidir. SAT Muhakeme Testi ile aynı gün yapılır. Sınav bir saat sürmektedir. Edebiyat testinde çoktan seçmeli 60 soru vardır. Öğrenciler farklı eserlerden alıntılar okumalı ve soruları yanıtlamalıdır. Matematik testinin farklı zorluk seviyeleri vardır: üniversitenin ne gerektirdiğine bağlı olarak Seviye 1 veya Seviye 2’yi seçebilirsiniz. Seviye 2 daha zordur. Matematikte bir saat içinde aritmetik, cebir, geometri ve istatistik alanlarında 50 soruya cevap vermeniz gerekir. Fizik 75 bölümden, Biyoloji 80 bölümden ve Kimya 85 bölümden oluşmaktadır. Tarih sınavında ise 95 soruya cevap vermeniz gerekiyor.

ACT (American College Testing), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolej ve üniversitelerin lisans programlarına ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin İngilizce programlarına kabul için gerekli olan standartlaştırılmış bir sınavdır. Dört bölümden oluşmaktadır: İngilizce, Matematik, Okuma ve Fen Bilimleri. Her bölüm 1 ila 36 arasında bir ölçekte derecelendirilir. ACT toplam puanı, en yüksek puan 36 olmak üzere dört bölümün aritmetik ortalamasıdır.

Sınav 2 saat 55 dakika sürer ve testlere sınırsız sayıda tekrar girebilirsiniz. ACT puanları, sınav tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerlidir.

Her ülkenin lisans programlarına kabul için kendi standartlaştırılmış testleri vardır. Örneğin, Almanya’da, başvuru sahiplerinin seçildiği genel bir eğitim testi olan TestAS’tır. İngiltere’de, tüm İngiliz okul çocukları tarafından alınan GCSE sınavıdır, ardından üniversiteye kabul için gerekli olan A-seviye sınavına girerler.

Lisansüstü Programlara Kabul Sınavları

Yüksek lisans programları için sınavlar, öğrencinin disiplinde zaten derinlemesine becerilere sahip olduğu temelinde verilir, bu nedenle aşağıdaki sınavların zorluğu çok daha yüksektir.

GRE (General Revised Examination) İngiltere, Kanada ve ABD’deki lisansüstü programlar için zorunlu bir sınavdır. Sınav üç bölümden oluşmaktadır: Analitik Yazma (iki kompozisyon), Sayısal Akıl Yürütme (matematiksel kısım, 20 soru) ve Sözel Akıl Yürütme (sözel kısım, 20 soru). Sınav süresi 3,5 saattir.

GMAT (Graduate Management Admission Test), MBA programları için işletme okullarına ve üniversitelere girmek isteyen adaylar için tasarlanmıştır. Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Analitik Yazma Değerlendirmesi, Entegre Muhakeme (grafik ve tabloların analizi), Sayısal (matematik) ve Sözel (kelime bilgisi ve yorumlama).

Medical College Admission Test (MCAT), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Karayipler’deki tıp fakültesi öğrencileri için tasarlanmış bir sınavdır. Eleştirel düşünmeyi ve bilimsel kavram ve ilkeler hakkındaki bilgiyi değerlendirir. MCAT, her biri 90-95 dakika ve 50-60 soru içeren dört bölümden oluşur. Sınav 7,5 saat sürmektedir.

Hukuk Fakültesi Kabul Testi (LSAT) SAT’a benzer standartlaştırılmış bir testtir. Amacı, hukuk fakültesine kabul için adayları değerlendirmektir. Metin okuma, farklı bakış açılarını analiz etme ve davanızı savunma yeteneğinizi test eder. Mantıksal akıl yürütme, Okuduğunu anlama, Mantık oyunları ve Yazma örneği bölümlerine ayrılmıştır. Sınav, her biri 35 dakikalık 4 bölümden oluşur ve 2 saat 20 dakika sürer.

Lisans ve yüksek lisans programları için standartlaştırılmış testler, üniversitenin bilgiye hakim olup olmadığınızı ve çalışmalarınızda ilerleme gösterip göstermediğinizi bilmesine yardımcı olur. Mevcut becerilerinize bağlı olarak sınavlara hazırlanmak için yaklaşık 3-6 ay ayırmanız gerektiğini unutmayın. Önceden hazırlanırsanız, sınavda daha başarılı olur ve daha yüksek dereceli bir üniversiteye girmeye hak kazanırsınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir